Uspořádání polí v kontingenční tabulce

Zaměříme se nyní na to, jak můžeme měnit uspořádání polí v kontingenční tabulce v Excelu tak, abychom z dat rychle získali výsledek. Příklad pro procvičení je v souboru KT03.xlsx. Pro cvičení můžete použít list Data. V hotových kontingenčních tabulkách po umístění kurzoru do oblasti dat můžete v podokně sledovat, jak jsou data v oblastech rozložena.
Uspořádání polí v kontingenční tabulce nastavujeme pomocí podokna, které je zobrazeno na pravé straně. Toto podokno se zobrazuje vždy, když umístíme kurzor do oblasti dat v kontingenční tabulce. Vpravo nahoře v podokně máme ikonu, pomocí které lze nastavit, jak má být obsah podokna uspořádán.

Uspořádání podokna kontingenční tabulky.

Uspořádání podokna kontingenční tabulky.

Jestliže tedy zvolíme Část Pole a část Oblasti – na sebe, zobrazí se obsah podokna takto:

Změna uspořádání podokna kontingenční tabulky.

Změna uspořádání podokna kontingenční tabulky.

Pole můžeme přesunovat myší ze seznamu (je zobrazen nahoře), do oblastí. Oblast Filtr sestavy slouží k umístění pole, pomocí kterého budeme filtrovat data umístěná na stránce. V případě naší tabulky do Filtru sestavy nejspíše umístíme Měsíc nebo Provoz, protože nás určitě budou zajímat výsledky za konkrétní měsíc nebo za konkrétní provoz. V listě se nám bude zobrazovat Filtr sestavy takto:

Filtr sestavy.

Filtr sestavy.

Jestliže z Filtru sestavy nyní máme odstranit třeba pole Měsíc, můžeme to udělat více způsoby:
Vypneme pole Měsíc v seznamu polí:

Odebíráme pole z filtru sestavy.

Odebíráme pole z filtru sestavy.

Přesuneme pole Měsíc pomocí myši do jiné oblasti:

Přesunujeme pole z filtru sestavy.

Přesunujeme pole z filtru sestavy.

Jestliže přesuneme pole Měsíc do oblasti Popisky řádků, bude tabulka vypadat takto:

Přesun pole do oblasti Popisky řádků.

Přesun pole do oblasti Popisky řádků.

Vlevo od každého jména se nyní vytvořila malá ikona se znaménkem +/-. Slouží ke zobrazování měsíců pod každým jménem pracovníka (rozbalení pomocí +, sbalení pomocí -). V řádku vedle jména pak vidíme součet za všechny 3 měsíce. Rozbalit nebo naopak sbalit celý obsah tohoto pole můžeme pomocí příkazů, které najdeme v nabídce Nástroje kontingenční tabulky – Možnosti:

Tlačítka pro rozbalení a sbalení pole.

Tlačítka pro rozbalení a sbalení pole.

Tabulku vidíme v příkladu na listě Jména – měsíc.
Do oblasti Popisky řádků budeme tedy umísťovat taková pole, která budou obsahovat větší množství hodnot – v našem příkladu je to typicky pole Jméno pracovníka. Kdybychom toto pole umístili do oblasti Popisky sloupců, vznikla by tabulka s mnoha sloupci (každý pracovník = 1 sloupec). Pořadí položek v oblasti můžeme opět upravit pomocí přetažení myší:

Změna pořadí položek.

Změna pořadí položek.

Při pořadí, které vidíme na obrázku, by se data v tabulce zobrazovala podle měsíců, pod každým měsícem potom seznam pracovníků:

Pořadí podle měsíců.

Pořadí podle měsíců.

Tabulku vidíme v příkladu na listě Měsíc – Jména. Pole Měsíc neobsahuje mnoho hodnot (vlastně pouze Leden, Únor, Březen), můžeme jej tedy také umístit do oblasti Popisky sloupců. Data za jednotlivé měsíce potom uvidíme v tabulce takto:

Přesun měsíců do popisku sloupců.

Přesun měsíců do popisku sloupců.

Odebrání polí z oblasti Hodnoty.

Odebrání polí z oblasti Hodnoty.

Napravo jsou ještě sloupce s celkovými součty, které nejsou na obrázku vidět. Tabulka je v příkladu na listě Měsíc – sloupec. Do oblasti Hodnoty můžeme umisťovat podle potřeby jakákoli pole, která obsahují číselné hodnoty a s nimiž budou prováděny výpočty. Samozřejmě sem můžeme umístit jenom některá z polí s číselným obsahem, např. jenom pole Součet z Hodinová mzda (ostatní pole můžeme vypnout zrušením zaškrtávacího pole v seznamu polí nebo jejich přetažením myší zpět do seznamu polí):

Tabulka je v příkladu na listě Pouze hodinová mzda.

Autor textu: Jana Prokopová, Zdroj: Verlag Dashöfer