Tisk kontingenční tabulky

Ukážeme si několik dalších užitečných drobností, které nám usnadní práci s kontingenční tabulkou v Excelu. Vždy, když umístíme kurzor do kontingenční tabulky, zobrazí se nabídka Nástroje kontingenční tabulky. Obsahuje 2 další nabídky – Možnosti a Návrh.

Nástroje kontingenční tabulky.

Nástroje kontingenční tabulky.

S řadou z těchto nástrojů jsme se již seznámili v průběhu výkladu o kontingenční tabulce, nyní se zaměříme na některé drobnosti, které však budou při naší práci poměrně důležité. První kartou v nabídce Nástroje kontingenční tabulkyMožnosti je karta Kontingenční tabulka. Zde se nachází příkaz Možnosti s rozbalovacím seznamem:

Přístup k možnostem kontingenční tabulky.

Přístup k možnostem kontingenční tabulky.

Potvrdíme-li příkaz Možnosti na tomto seznamu, zobrazí se dialogové okno pro nastavení různých vlastností kontingenční tabulky.

Karta Tisk.

Karta Tisk.

V tomto dialogovém okně najdeme mnoho voleb. Pro nás bude zajímavá záložka Tisk, kontingenční tabulky jsou zpravidla rozsáhlé a málokdy se vejdou na jednu tiskovou stranu. Volby pro tisk je tedy většinou vhodné mít označené tak, jak vidíme na předchozím obrázku. To nám zajistí, že popisky budou vytisknuty na každé tiskové straně. Prakticky si to můžeme ověřit v připojeném příkladu na listě Provize, jak tyto volby ovlivní vzhled tiskové strany. Je samozřejmé, že dříve, než spustíme tisk, si prohlédneme tiskový výstup pomocí nabídky Tisk – Náhled.

Ostatní volby, které obsahuje toto dialogové okno, si nebudeme jednotlivě popisovat. V případě potřeby je vpravo nahoře ikona s otazníkem, která zobrazí nápovědu. V připojeném příkladu máme také list Všichni obchodníci. V tomto listě používáme jako filtr sestavy pole Obchodník a pole Kraj.

Ukázka.

Ukázka.

Výsledky jednotlivých obchodníků nebo výsledky za jednotlivé kraje tedy můžeme filtrovat pomocí těchto polí. Nyní bychom však tabulku potřebovali rozdělit na 4 samostatné tabulky podle obchodníků. Pro dosažení takového výsledku použijeme opět kartu Kontingenční tabulka (nabídka Nástroje kontingenční tabulky – Možnosti).

Zobrazení stránek filtru sestavy.

Zobrazení stránek filtru sestavy.

Potvrzením příkazu Zobrazit stránky filtru sestavy se zobrazí dialogové okno, které nám umožní označit filtr:

Výběr pro zobrazení filtru sestavy.

Výběr pro zobrazení filtru sestavy.

Po potvrzení tlačítkem OK se v sešitě vytvoří 4 samostatné listy – pro každého z obchodníků jeden, na oušku listu je jméno obchodníka. Takto vytvořené listy vidíme v připojeném příkladu KT06.xlsx (pro procvičení je můžete odstranit a vytvořit je popsaným způsobem znovu).

Při práci s kontingenční tabulkou si musíme uvědomit, že pokud změníme zdrojová data (v našem příkladu tedy tabulku umístěnou na listě Data), neprovede se aktualizace kontingenční tabulky automaticky. Budeme-li tedy měnit zdrojová data, musíme následně aktualizovat kontingenční tabulku pomocí příkazu Aktualizovat na kartě Data (nabídka Nástroje kontingenční tabulky – Možnosti).

Aktualizace kontingenční tabulky.

Aktualizace kontingenční tabulky.

Nakonec se ještě zmíníme o kartě Akce, kterou najdeme rovněž v nabídce Nástroje kontingenční tabulky – Možnosti.

Skupina Akce.

Skupina Akce.

Ikona Vymazat zahrnuje 2 příkazy:

Vymazat vše – vymaže celou kontingenční tabulku z listu. Pozor, pokud je kontingenční tabulka odvozená z jiné kontingenční tabulky, budou ze souvisejících kontingenčních tabulek vymazány prvky jako seskupení, výpočtová pole aj.) – program nás na tuto skutečnost upozorní.

Vymazat filtry – bude zrušeno nastavení veškerých filtrů na veškerých polích (týká se pouze aktivní kontingenční tabulky.

Ikona Vybrat slouží k označení celé kontingenční tabulky, případně pouze Hodnot nebo pouze Popisků. Typ označení volíme z rozbalovacího seznamu této ikony. Ikona Přesunout umožní přemístění kontingenční tabulky na nový list, případně její přesunutí na jiný již existující list:

Přesunutí kontingenční tabulky.

Přesunutí kontingenční tabulky.

V takovém případě stiskneme barevné tlačítko v poli Umístění a pomocí myši označíme buňku v libovolném listě sešitu – tedy levou horní buňku nového umístění.

Autor textu: Jana Prokopová, Zdroj: Verlag Dashöfer