Příklad na tvorbu kontingenční tabulky

Kontingenční tabulka poslouží uživatelům, kteří zpracovávají rozsáhlé tabulky o mnoha řádcích. Pomocí kontingenční tabulky získáme rychle z rozsáhlého souboru požadované výsledky, které budeme moci velice snadno modifikovat.
Možnosti kontingenčních tabulek v Excelu si vysvětlíme na příkladu. Data máme umístěná v příkladu KT01.xlsx na lisuě data, kontingenční tabulku na listu kontingencni_tabulka. Jsou v ní údaje o mzdách za měsíce leden-březen pro provozy Praha, Tábor, Kolín. Mzdy jsou dále rozčleněny na jednotlivé složky – hodinová mzda, úkolová mzda, prémie, přesčasy.

Pomocí kontingenční tabulky snadno získáme odpovědi na otázky, jako například:

  • jaká je celková výše jednotlivých mzdových složek za všechny provozy v konkrétním měsíci,
  • jaká je výše mzdových složek v konkrétním provozu za konkrétní měsíc,
  • jaké jsou součty mezd jednotlivých pracovníků,
  • jaké jsou čtvrtletní průměry mezd jednotlivých pracovníků,
  • a mnoho dalších podobných otázek.

Uvedenou kontingenční tabulku si zkuste sami vytvořit podle tohoto návodu. Před umístněním jednotlivých polí může Váš pracovní prostor (podle verze Excelu) vypadat takto:

Prvky kontingenční tabulky.

Prvky kontingenční tabulky.

Pole, která mají být v kontingenční tabulce zobrazena, zaškrtneme v seznamu polí:

Volba polí, jež se mají zobrazit.

Volba polí, jež se mají zobrazit.

Po zaškrtnutí políček se naplní rámečky Filtr sestavy, Popisky sloupců, Popisky řádků, Hodnoty. Prvky, které jsou zde umístěny, můžeme přetahovat mezi jednotlivými rámečky pomocí myši. Umístíme je tak, jak vidíme na obrázku – pro procvičení použijeme připojený příklad. Výsledná kontingenční tabulka je vidět na listě kontingencni_tabulka v souboru KT01.xlsx.

Autor textu: Jana Prokopová, Zdroj: Verlag Dashöfer