Nastavení polí v kontingenční tabulce

Zaměříme se na nastavení polí kontingenční tabulky v Excelu. Postup práce si vysvětlíme na souboru KT04.xlsx. Na listu Data jsou zdrojová data, ze kterých vytvoříme kontingenční tabulku. Uspořádání polí v kontingenční tabulce bude následující:

Uspořádání polí v kontingenční tabulce.

Uspořádání polí v kontingenční tabulce.

Data v kontingenční tabulce tedy vypadají takto:

Čtyři pole hodnot, ve kterých se nyní zobrazují součty (za všechny měsíce, ze všech provozů).

Čtyři pole hodnot, ve kterých se nyní zobrazují součty (za všechny měsíce, ze všech provozů).

Pole hodnot můžeme velice jednoduše změnit tak, abychom v nich zobrazili jiný výsledek, například průměry za všechny měsíce ze všech provozů (nebo pouze z některého, pokud nastavíme filtr sestavy Provoz a označíme zde pouze určitý provoz). Je více způsobů, jak změnit pole hodnot, my si nyní ukážeme ten, který se jeví jako nejjednodušší. Umístíme kurzor na název pole (např. Součet z Hodinová mzda) a stiskneme pravé tlačítko myši. Z místní nabídky potvrdíme příkaz Nastavení polí hodnot, kterým zobrazíme následující dialogové okno:

Nastavení polí hodnot.

Nastavení polí hodnot.

Označíme typ výpočtu – zvolili jsme Průměr. Do pole Vlastní název se automaticky zapíše text, pokud nevyhovuje, můžeme jej zde přepsat na náš vlastní. Dialogové okno potvrdíme. Data v tabulce nyní vypadají takto:

Ukázka.

Ukázka.

Průměry z hodinových mezd se nám sice bez problémů spočítaly, ale 4 desetinná místa vypadají přece jenom divně. Napravíme to velice jednoduše – kurzor ponecháme na nadpisu a opět vyvoláme pravým tlačítkem myši dialogové okno Nastavení polí hodnot (viz předešlý obrázek). Zde stiskneme tlačítko Formát čísla, které otevře dialogové okno Formát buněk:

Změna formátu buněk.

Změna formátu buněk.

Nastavíme zde vhodný formát čísla pro daný účel – nám se v tomto případě hodí Číslo s nastavením 1 desetinného místa. Tím jsme vzhled hodnot upravili a můžeme nyní stejným postupem spočítat průměry i pro další sloupce (úkolovou mzdu, prémie, přesčasy). Tentokrát však již pokaždé nastavíme i vhodný formát. Jestliže jste si postup vyzkoušeli, Vaše tabulka bude vypadat jako na listě Průměry. Může se však hodit, abychom v kontingenční tabulce viděli jak průměry, tak i součty. Součty si můžeme do tabulky obsahující průměry doplnit zcela jednoduše.

V podokně napravo uchopíme pole v seznamu a přetáhneme jej do rámečku Hodnoty. Tam se pole zobrazí implicitně opět jako Součet z (Hodinová mzda…). Pole musíme ze seznamu přesunovat myší jednotlivě. Výsledná tabulka je k vidění na listě Průměry a součty.

Ukázka.

Ukázka.

Autor textu: Jana Prokopová, Zdroj: Verlag Dashöfer