Formátování kontingenční tabulky

Budeme se zabývat úpravou vzhledu kontingenční tabulky. Dosud jsme pracovali s kontingenčními tabulkami pouze jako s daty, aniž bychom využívali formátování. Vhodným formátováním lze (nejen) kontingenční tabulku ještě více zpřehlednit. Nejrychlejším způsobem, jak tabulku v Excelu upravit,  je opět využití nabídky Nástroje kontingenční tabulky – Návrh.

Styly kontingenční tabulky.

Styly kontingenční tabulky.

Pro rychlou úpravu tabulky využijeme kartu Styly kontingenční tabulky. Tlačítkem (označeným červenou šipkou) můžeme zobrazit galerii stylů, které jsou rozdělené do skupin (světlá, středně sytá, tmavá). Styl zvolíme myší. První náhled v galerii je označen jako styl „žádný“ – tuto volbu můžeme naopak použít pro odstranění nevhodně aplikovaného stylu. Jestliže galerii rozbalíme, na jejím konci najdeme příkaz Nový styl kontingenční tabulky, kterým vyvoláme dialogové okno:

Nový styl kontingenční tabulky.

Nový styl kontingenční tabulky.

Pro styl si můžeme vytvořit vlastní pojmenování, které zapíšeme do pole Název. Potom  označíme prvek ze seznamu Prvky tabulky a stiskneme tlačítko Formát. Zobrazíme tím dialogové okno, které umožní vzhled písma, ohraničení a výplně pro vybraný prvek (v seznamu jej po nastavení vlastností uvidíme tučně). Současně v náhledu můžeme sledovat, jak bude styl vypadat. Případně můžeme zpracovaný styl nastavit jako výchozí pro daný dokument  (zaškrtávací políčko dole). Náhled stylu se potom bude zobrazovat na začátku galerie, kde jej budeme mít připraven pro použití v dalších kontingenčních tabulkách. Pomocí tohoto náhledu můžeme styl také ještě dodatečně upravovat – stiskneme pravé tlačítko myši a z místní nabídky potvrdíme příkaz Změnit, tím opět vyvoláme dialogové okno znázorněné na předchozím obrázku. Po volbě stylu můžeme ještě zapnout nebo vypnout nastavení na kartě Možnosti stylů kontingenční tabulky, standardní nastavení vypadá takto:

Možnosti stylů kontingenční tabulky.

Možnosti stylů kontingenční tabulky.

Poslední karta, pomocí níž můžeme ovlivnit vzhled kontingenční tabulky je karta Rozložení.

Skupina Rozložení.

Skupina Rozložení.

První ikonou nastavujeme způsob zobrazování souhrnů. Můžeme jejich zobrazení úplně potlačit, nebo zvolit, zda se mají zobrazovat nad skupinou nebo pod skupinou (to funguje pouze, když pomocí ikony Rozložení sestavy nastavíme Zobrazit v kompaktní formě). Ikonou Celkové součty nastavujeme zobrazování celkových součtů:

Zobrazování celkových součtů.

Zobrazování celkových součtů.

Pomocí ikony Prázdné řádky můžeme do tabulky vložit pod každou skupinu prázdný řádek (případně jej pomocí ikony zase odstraníme).

V připojeném souboru KT07.xlsx najdete list Zobrazení, na který jsme umístili nepříliš rozsáhlou tabulku. Ta vám poslouží k vyzkoušení funkcí ikon na kartě Rozložení, současně si můžete vyzkoušet aplikaci různých stylů z galerie nebo nastavení vlastního stylu.

Autor textu: Jana Prokopová, Zdroj: Verlag Dashöfer