Filtrování a řazení hodnot v kontingenční tabulce

Máme v Excelu připravenou kontingenční tabulku a zaměříme se na to, jak můžeme filtrovat a řadit hodnoty umístěné v polích. Pro uspořádání dat v kontingenční tabulce použijeme podokno, umístěné napravo. Na následujícím obrázku vidíme vazby mezi obsahem kontingenční tabulky a podoknem:

Uspořádání kontingenční tabulky.

Uspořádání kontingenční tabulky.

Tip: Pokud není kurzor umístěn v oblasti kontingenční tabulky, podokno se nezobrazuje.

Zaměříme se nejprve na Filtr sestavy. Do rámečku jsme umístili pole Provoz a pole Měsíc. Přímo v kontingenční tabulce máme možnost tato pole filtrovat – tj. nastavit, aby se zobrazovaly jenom některé měsíce nebo některé provozy. Filtr nastavíme tak, jak vidíme na obrázku, tj. pomocí tlačítka se šipkou rozbalíme nabídku, kde se zobrazují všechny provozy:

Filtr sestavy.

Filtr sestavy.

Pokud bychom chtěli, aby se v kontingenční tabulce zobrazilo více provozů, např. Kolín a Tábor, zaškrtneme pole Vybrat více položek. U každé z nich se potom zobrazí zaškrtávací pole pro její označení. Podobně můžeme nastavit filtr pro pole Měsíc – nastavíme zde tedy leden. Zapnutí filtrů poznáme podle tvaru tlačítek a symbolu v seznamu polí:

Jak poznáme zapnutý filtr sestavy.

Jak poznáme zapnutý filtr sestavy.

V kontingenční tabulce se nyní zobrazují jenom hodnoty za provoz Kolín a měsíc leden – viz list Kolín – leden v příkladu KT02.xlsx. V tabulce můžeme filtrovat i jiná pole – např. pole popisky řádků, kde se zobrazují jména pracovníků. Pomocí šipky zapneme nabídku filtru:

Filtr popisků.

Filtr popisků.

Naším cílem bude vyfiltrovat z kontingenční tabulky pouze ženy (víme, že neexistuje mezi nimi cizinka nebo osoba s nesklonným jménem – paní Janků, Petrů, Dolejší apod.). Zvolíme tedy Filtry popiskůMá na konci (viz předchozí obrázek), a v dialogovém okně vyplníme:

Zadání filtru popisku.

Zadání filtru popisku.

Výsledek vidíme v příkladu na listě Kolín – leden – ženy. Dále nás zajímají jenom pracovníci, kteří mají hodinovou mzdu vyšší než 11 000 Kč. Použijeme znovu tlačítko filtru v poli Popisky řádků a nabídku filtru zpracujeme takto:

Filtr hodnot.

Filtr hodnot.

Do dialogového okna zapíšeme hodnotu:

Zadání filtru hodnot.

Zadání filtru hodnot.

Nyní vidíme v tabulce pouze pracovníky, kteří mají mzdu od 11 000 Kč výše (pozor, pokud nastavíme filtr ve stejné tabulce, smaže se předchozí filtr Kolín – leden – ženy). Výsledek vidíme na listě Kolín – leden – 11000. Data v této kontingenční tabulce můžeme nyní seřadit podle výše hodinové mzdy. Použijeme opět nabídku, která se zobrazí po stisknutí tlačítka filtru:

Další možnosti řazení filtrovaných hodnot.

Další možnosti řazení filtrovaných hodnot.

Dialogové okno nastavíme takto:

Sestupné řazení filtru.

Sestupné řazení filtru.

Autor textu: Jana Prokopová, Zdroj: Verlag Dashöfer